Xem Hướng Nhà

Xem hướng nhà phong thủy hợp tuổi Ất Dậu 2005 – Nữ Mạng

Gia chủ thuộc Tây tứ trạch, nên hợp với các hướng thuộc Tây tứ trạch, không hợp với các hướng thuộc Đông tứ trạch Thông tin cơ bản Gia chủ (Nữ) Bản mệnh: Ất Dậu – Tuyền trung thủy (Nước giữa suối) Quẻ trạch: Khôn (Tây tứ trạch) Luận giải Hướng nhà Hướng tốt (Tây

Xem hướng nhà phong thủy hợp tuổi Ất Dậu 2005 – Nam Mạng

Gia chủ thuộc Đông tứ trạch, nên hợp với các hướng thuộc Đông tứ trạch, không hợp với các hướng thuộc Tây tứ trạch Thông tin cơ bản Gia chủ (Nam) Bản mệnh: Ất Dậu – Tuyền trung thủy (Nước giữa suối) Quẻ trạch: Tốn (Đông tứ trạch) Luận giải Hướng nhà Hướng tốt (Đông