Tuổi Làm Ăn Hợp Nam Ất Dậu

Xem tuổi hợp làm ăn với Nam Ất Dậu 2005

Nam tuổi Ất Dậu 2005 có trực giác tốt, trong công việc rất quyết đoán, dám làm dám chịu, cũng có thể kinh doanh độc lập. Tuy nhiên, cũng khá nôn nóng, nếu hợp tác thì khó có thể phát huy được ưu điểm của chính mình. Người này cũng không giỏi xử lý vấn