phật Bồ Tát

Ất Dậu và ý nghĩa những giấc mơ về chùa

Những giấc mơ đều có liên quan tới một thứ gì đó trong cuộc sống mỗi người . Vật thì Ất Dậu 2005 mơ thấy gì và ý nghĩa của những giấc mơ đố thế nào . Hãy cùng nhau khám phá nhé. Khám phá ý nghĩa giấc mơ thấy chùa chiền, phật Bồ Tát